मान्छे राम्रो रुपमा होइन बेवाहार ले हुनुपर्छ ।
साथी को लागि welcome छ ।।
  • Managing director at Kathmandu
  • Male
  • Followed by 8 people
Recent Updates
More Stories