यतिसम्म ठूलो मान्छे बनोस् कि मेरो "शत्रु"
चाहेर नि कुरा काट्ने फुर्सद नमिलोस..!
Recent Updates