Recent Updates
 • अब आफ्नै घरमै International Master Card

  अब आफ्नै नाममा,आफ्नै घरमै International Master Card मात्र अडर गर्न इमेल : mcardnepal@gmail.com

  Master Card को बिशेषता
  International Bank Account
  तपाईंले जुनसुकै बैंक बाट पैसा झिक्न मिल्ने
  ️200 + देशमा चल्ने
  ️बिस्वको जुनसुकै देशको ATM मेसिनबाट पैसा झिक्न मिल्ने
  ईन्टरनेटमा जहापनी Purchase online and in stores गर्न मिल्ने
  तपाईंले ईन्टरनेटको मध्यम बाट कमाई गरेको पैसा झिक्न सकिने
  यो Card बाट Paypal Account भेरिफाई गर्न सकिने
  ✔र फेसबुक पेज Boost गर्न मिल्ने


  अब आफ्नै नाममा,आफ्नै घरमै International Master Card मात्र अडर गर्न इमेल : mcardnepal@gmail.com

  ️वा तलको फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नु हुन्छ।
  https://www.facebook.com/Master-Card-in-Nepal-2318405878407467/
  🎉🎉अब आफ्नै घरमै International Master Card🎉🎉 अब आफ्नै नाममा,आफ्नै घरमै International Master Card मात्र अडर गर्न इमेल : mcardnepal@gmail.com Master Card को बिशेषता ✔️International Bank Account ✔️तपाईंले जुनसुकै बैंक बाट पैसा झिक्न मिल्ने ✔️️200 + देशमा चल्ने ✔️️बिस्वको जुनसुकै देशको ATM मेसिनबाट पैसा झिक्न मिल्ने ✔️ईन्टरनेटमा जहापनी Purchase online and in stores गर्न मिल्ने ✔️तपाईंले ईन्टरनेटको मध्यम बाट कमाई गरेको पैसा झिक्न सकिने ✔️यो Card बाट Paypal Account भेरिफाई गर्न सकिने ✔र फेसबुक पेज Boost गर्न मिल्ने अब आफ्नै नाममा,आफ्नै घरमै International Master Card मात्र अडर गर्न इमेल : mcardnepal@gmail.com 👇️👇️👇️👇️वा तलको फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नु हुन्छ।👇️👇️👇️👇️ https://www.facebook.com/Master-Card-in-Nepal-2318405878407467/
  WWW.FACEBOOK.COM
  Master Card in Nepal
  Master Card in Nepal. 22 likes. के तपाईंहरूलाई आफ्नो लागि international master card चाहिएको छ???छ भने ईमेल :mcardnepal@gmail.com मा इमेल गर्नु होला ।
  Like
  23
  25 Comments 0 Shares
 • Like
  7
  0 Comments 0 Shares
More Stories