Recent Updates
 • New earning app
  https://r.honeygain.me/DIPES87FFB
  New earning app https://r.honeygain.me/DIPES87FFB
  Passive Income - Effortlessly | Honeygain
  Honeygain is the first-ever app that allows users to make money online by sharing their internet connection.
  0 Comments 0 Shares 154 Views 0 Reviews
 • मान्छेहरु पनि यसरी लुकिदिन्छ्न्

  औँसिको रातमा जुन हराए जस्तै ।
  मान्छेहरु पनि यसरी लुकिदिन्छ्न् औँसिको रातमा जुन हराए जस्तै ।
  Like
  Love
  4
  0 Comments 0 Shares 167 Views 0 Reviews
 • मान्छेहरु पनि यसरी लुकिदिन्छ्न्

  औँसिको रातमा जुन हराए जस्तै ।
  मान्छेहरु पनि यसरी लुकिदिन्छ्न् औँसिको रातमा जुन हराए जस्तै ।
  Like
  Love
  4
  0 Comments 0 Shares 168 Views 0 Reviews
 • मान्छेहरु पनि यसरी लुकिदिन्छ्न्

  औँसिको रातमा जुन हराए जस्तै
  मान्छेहरु पनि यसरी लुकिदिन्छ्न् औँसिको रातमा जुन हराए जस्तै
  Like
  Love
  4
  0 Comments 0 Shares 155 Views 0 Reviews
 • थाहा छैन तिम्रो के चाहना होला

  मेरो चाहाना बस् तिमी एउटा हौँ ।
  थाहा छैन तिम्रो के चाहना होला मेरो चाहाना बस् तिमी एउटा हौँ ।
  Like
  Love
  Haha
  4
  0 Comments 0 Shares 122 Views 0 Reviews
 • न कुनै मेसेज छ न कुनै फोन

  बिर्सनुको पनि सिमा हुन्छ ।
  न कुनै मेसेज छ न कुनै फोन बिर्सनुको पनि सिमा हुन्छ ।
  Like
  Love
  Haha
  4
  0 Comments 0 Shares 156 Views 0 Reviews
 • मलाई फाईभ-जी फोर-जि हैन

  एउटा सोझी केटि भए पुग्छ ।
  मलाई फाईभ-जी फोर-जि हैन एउटा सोझी केटि भए पुग्छ ।
  Like
  Love
  3
  0 Comments 0 Shares 143 Views 0 Reviews
 • कुनै दिनको अकवरी सुन जस्तो मान्छे पनि
  पछि घुन जस्तो किरा भएर निस्कने रहेछ।
  कुनै दिनको अकवरी सुन जस्तो मान्छे पनि पछि घुन जस्तो किरा भएर निस्कने रहेछ।
  Like
  Love
  4
  0 Comments 0 Shares 130 Views 0 Reviews
 • कुनै दिनको अकवरी सुन जस्तो मान्छे पनि
  पछि घुन जस्तो किरा भएर निस्कने रहेछ।
  कुनै दिनको अकवरी सुन जस्तो मान्छे पनि पछि घुन जस्तो किरा भएर निस्कने रहेछ।
  Like
  Love
  4
  0 Comments 0 Shares 144 Views 0 Reviews
 • जितेर देखाउनु छैन कसैलाई
  बस् बिगतको भन्दा राम्रो होस्।
  जितेर देखाउनु छैन कसैलाई बस् बिगतको भन्दा राम्रो होस्।
  Like
  Love
  4
  0 Comments 0 Shares 150 Views 0 Reviews
More Stories