चाहनाले कुनै चिज आफ्नो हुदैन्
हरेक मुस्कुराहट खुशि हुदैन्
इच्छा त हुन्छन् न् धेरै तर
कहिले समय त कहिले भाग्य सहि हुदैन्🥰
 • 70 Posts
 • 11 Photos
 • 2 Videos
 • work at nesdo sambridha laghubitta bitiya sangstha ltd. at Palpa
 • Lives in Palpa
 • From Rampur
 • Studied english at Ramtulsi higher secondary school
  Class of 12
 • Male
 • In a relationship
 • 05/08/1996
 • Followed by 42 people
Recent Updates
More Stories