चाहनाले कुनै चिज आफ्नो हुदैन्
हरेक मुस्कुराहट खुशि हुदैन्
इच्छा त हुन्छन् न् धेरै तर
कहिले समय त कहिले भाग्य सहि हुदैन्🥰
  • work at nesdo sambridha laghubitta bitiya sangstha ltd. at Palpa
  • Lives in Palpa
  • From Rampur
  • Studied english at Ramtulsi higher secondary school
    Class of 12
  • Male
  • In a relationship
  • 05/08/1996
  • Followed by 41 people
Recent Updates
More Stories