Recent Updates
 • “चीजहरू परिवर्तन हुन्छ र साथीहरु छोड्छन् । जीवनले कसैको लागि रोक्दैन ।” ― Stephen Chbosky,
  “चीजहरू परिवर्तन हुन्छ र साथीहरु छोड्छन् । जीवनले कसैको लागि रोक्दैन ।” ― Stephen Chbosky,
  Like
  3
  0 Comments 0 Shares 215 Views 0 Reviews
 • तिमी एकपटक मात्रै बाँच्छौ तर सहीसँग बाँचेमा एक पटक नै पर्याप्त हुन्छ । – Mae West
  तिमी एकपटक मात्रै बाँच्छौ तर सहीसँग बाँचेमा एक पटक नै पर्याप्त हुन्छ । – Mae West
  Like
  Love
  6
  1 Comments 0 Shares 200 Views 0 Reviews
 • ma aafno jindagi ma harek kasailai value yasaile dinchhu
  taki
  jon ramro hunchha tyo khushiharu dinechhu
  ra jun kharab hunchha tyo sabak dinechhu
  ma aafno jindagi ma harek kasailai value yasaile dinchhu taki jon ramro hunchha tyo khushiharu dinechhu ra jun kharab hunchha tyo sabak dinechhu
  Like
  Love
  6
  1 Comments 0 Shares 250 Views 0 Reviews
 • तपाईको सपनाहरूको दिशामा आत्मविश्वासपूर्वक जानुहोस्, तपाईंले कल्पना गरेको जीवन बिताउनुहोस् । हेनरी डेविड थोरो
  तपाईको सपनाहरूको दिशामा आत्मविश्वासपूर्वक जानुहोस्, तपाईंले कल्पना गरेको जीवन बिताउनुहोस् । हेनरी डेविड थोरो
  Like
  Love
  6
  1 Comments 0 Shares 215 Views 0 Reviews
 • Bachna paunu sabaibhanda mahatvapurṇa kura ho. Adhikansa manisaharu upasthita chhan, yo sabai ho.”
  Bachna paunu sabaibhanda mahatvapurṇa kura ho. Adhikansa manisaharu upasthita chhan, yo sabai ho.”
  Like
  Love
  7
  1 Comments 0 Shares 200 Views 0 Reviews
 • jaha himmat samapta hune garchha

  tyahi har ko suruwat hune garchha
  jaha himmat samapta hune garchha tyahi har ko suruwat hune garchha
  Like
  Love
  6
  1 Comments 0 Shares 209 Views 0 Reviews
 • जीवन वास्तवमै सरल छ, तर हामी यसलाई जटिल बनाउनमा जोड दिन्छौं ।
  जीवन वास्तवमै सरल छ, तर हामी यसलाई जटिल बनाउनमा जोड दिन्छौं ।
  Like
  Love
  6
  1 Comments 0 Shares 206 Views 0 Reviews
 • “केही सीमाहरू अन्य सीमाहरू भन्दा ठूलो हुन्छन्।”
  “केही सीमाहरू अन्य सीमाहरू भन्दा ठूलो हुन्छन्।”
  Like
  Love
  6
  1 Comments 0 Shares 205 Views 0 Reviews
 • तपाईं आफ्नो जीवनको सबै दिन बाँच्न सक्नुहुन्छ । जोनाथन स्विफ्ट
  तपाईं आफ्नो जीवनको सबै दिन बाँच्न सक्नुहुन्छ । जोनाथन स्विफ्ट
  Like
  Love
  5
  1 Comments 0 Shares 211 Views 0 Reviews
 • kathin samayama samajhadar manchhe,
  bato khojne garchha ra kayar manchhe bahana
  kathin samayama samajhadar manchhe, bato khojne garchha ra kayar manchhe bahana
  Like
  Love
  5
  0 Comments 0 Shares 228 Views 0 Reviews
More Stories