Recent Updates
 • 2
  0 Comments 0 Shares
 • 2
  0 Comments 0 Shares
 • fk motors
  पानी लाई कसेर समात्यौ भनेपानी त हात बाट छुट्टिएर जान्छउसलाई बग्न दियो भने आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ ✅कहिलेकाही जब परिस्थिति बुझ्न सकिदैन केही जीवनमा समस्या आइरहेका हुन्छन् भने त्यसलाई शान्त भाव ध्यानपूर्वक मात्र हेर्नुहोस समय आउने बेला जीवनले आफ्नो मार्ग आफै बनाउने छ ‼
  3
  0 Comments 0 Shares
 • just time pass
  पानी लाई कसेर समात्यौ भनेपानी त हात बाट छुट्टिएर जान्छउसलाई बग्न दियो भने आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ ✅कहिलेकाही जब परिस्थिति बुझ्न सकिदैन केही जीवनमा समस्या आइरहेका हुन्छन् भने त्यसलाई शान्त भाव ध्यानपूर्वक मात्र हेर्नुहोस समय आउने बेला जीवनले आफ्नो मार्ग आफै बनाउने छ ‼
  3
  0 Comments 0 Shares
More Stories