अाहा कति सुुन्दर पोखरा , पोखरा भन्दा पनि सुन्दर अरु को छर ? माछापुच्छे फेवाको काखैमा रमाउने, प्रकृतिको काखमा पोखरा समाउने