एउटा हैन !! हजारौ कथा हुनेछ्न जिवनमा !! लाखौ याद हुनेछ्न !! जव तिम्रो जिवन एड्भेन्चर बन्छ !!

#COVID19
#StaySafeStayHealthy
#stayhome