१-यो अनुप्रयोग धेरै स्लो चल्ने भएका ले यसमा सुधार गर्नु पर्‍यो                                                    २. यसमा Digital wallet system लागु गर्नु पर्‍यो e-shewa ,khalti जस्ता डिजिटल वालेट मा पनि withdrow system  लागु गर्नु पर्‍यो।                           मेरो व्यक्तिगत बिचारमा ।