बितेको समय र साथ कहिल्यै फर्किदैन साथी दोस्रो मौका कहानीले दिन्छ जिन्दगीले होईन।