May be an image of text that says 'ne NICE खरिदार बिशेष तयारी कक्षा Online मौतिक नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित लेखनसीप कक्षा मिति: २०७८ असोज ६ गते, बुधबार कार्यज्ञान सम्बन्धी (तृतीय पत्र) मिति २०७८ असोज ७ गते, बिहिबार कार्यालय ब्यबस्थापन (द्वितीय पत्र) निशुल्क मिति: २०७८ असोज τ गते, शुक्रबार कार्यालय व्यबस्थापन (द्वितीय पत्र) कक्षा सज्चालन बेलुका ५:३० बजे हरेक शनिबार कक्षाको लागि यस साप्ताहिक परीक्षा Zoom Meeting ID: 758 086 3440 र Feedback कक्षा Password: nice www.nice.edu.np मार्फत मार्फत सहभागीता Live Online परीक्षामा सहभागी हन सक्नुहुनेद। जनाउनुहोस I 09 ४२२३००२ ੮८५१३१३८४७'