MÔ HÌNH AB=CD LÀ GÌ? CÁCH GIAO DỊCH MÔ HÌNH AB=CD HIỆU QUẢ TRONG FOREX

Mô hình AB=CD (AB=CD Pattern) là cấu trúc giá có bốn điểm và ba xu hướng hoặc biến động giá liên tiếp. Mô hình AB=CD được xem là loại mô hình Harmonic đơn giản nhất được sử dụng phổ biến trong Forex và có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường trong mọi khung thời gian. Mô hình AB=CD giúp nhà đầu tư xác định vị trí và thời điểm vào và ra khi giao dịch.To get more news about mô hình harmonic là gì, you can visit wikifx.com official website.
 Đặc điểm nhận biết Mô hình AB=CD
 Mô hình AB=CD là một mô hình Harmonic có 4 điểm riêng biệt được ký hiệu: A, B, C, D tương ứng với 3 xu hướng giá. Mỗi mô hình AB=CD có cả 2 phiên bản tăng và giảm. Mô hình AB=CD tăng (Bullish AB=CD) giúp xác định các cơ hội có xác suất cao hơn để mua. Mô hình AB=CD giảm (Bearish AB=CD) giúp báo hiệu các cơ hội để bán.
 Mỗi điểm ngoặt (A, B, C và D) thể hiện mức cao đáng kể hoặc mức thấp đáng kể trên biểu đồ giá. Những điểm này xác định ba dao động giá liên tiếp hoặc xu hướng, tạo nên mỗi trong ba “chân” của mô hình AB=CD và được gọi là chân AB, chân BC và chân CD.
Trong quá trình di chuyển từ A đến B, không được có điểm cao nào ở trên điểm A và không có điểm thấp nào ở dưới điểm B
 · Sau đó tìm BC
 Điểm C phải thấp hơn điểm A
 Trong quá trình di chuyển từ B lên C, không được có mức thấp nào dưới điểm B và không có mức cao nào trên điểm C
 Điểm C lý tưởng sẽ là 61,8% hoặc 78,6% AB
 Trong các thị trường có xu hướng mạnh, BC có thể chỉ bằng 38,2% hoặc 50% AB
 · Tìm được BC, thì vẽ CD
 Điểm D phải thấp hơn điểm B (thị trường đạt được mức thấp mới thành công)
 Trong quá trình di chuyển từ C xuống D, không được có đỉnh nào ở trên điểm C và không có đỉnh nào ở dưới điểm D
 Xác định nơi D có thể hoàn thành (giá)
 § CD có thể bằng AB về giá
 § CD có thể bằng 127,2% hoặc 161,8% AB về giá
 § Giá CD có thể là 127,2% hoặc 161,8% BC
 · Xác định thời điểm điểm D có thể hoàn thành (thời gian) để xác nhận bổ sung
 § CD có thể bằng AB trong thời gian
 § CD có thể là 61,8% hoặc 78,6% thời gian của AB
 § CD có thể là 127,2% hoặc 161,8% thời gian của AB
 · Tìm kiếm đường, mô hình, điểm hội tụ xu hướng
 · Theo dõi khoảng cách giá hoặc wide-ranging bars/nến tại chân CD, đặc biệt khi thị trường tiếp cận điểm D
Có thể hiểu đây là những dấu hiệu của một thị trường có xu hướng mạnh tiềm năng và kỳ vọng sẽ thấy phần mở rộng giá 127,2% hoặc 161,8%