• Dxn is product base networking market if you interested comment me if your beleve on network market then you can make bright your future
  Dxn is product base networking market if you interested comment me if your beleve on network market then you can make bright your future
  3 16 Comments 0 Shares
 • https://twitter.com/Mahtaba71612468/status/1084426652426428417?s=20
  https://twitter.com/Mahtaba71612468/status/1084426652426428417?s=20
  3 0 Comments 0 Shares
 • Nepal

  Nepal
  6 16 Comments 0 Shares
 • Show your wallet💵💵 😀😀
  Show your wallet💵💵 😀😀
  6 6 Comments 0 Shares
 • यहाँ समय संग बिक्ने मानिस को चल्ती रहेछ
  म चाहिँ समय संग टिकिरहे !!!
  यहाँ समय संग बिक्ने मानिस को चल्ती रहेछ म चाहिँ समय संग टिकिरहे !!!
  1 0 Comments 0 Shares
 • केहि Technical Problem ले गर्दा पेज Active हुन पाइरहेको छैन यस्को लागी Admin माफी चाहन्छ र वादा पनि छिट्टै Problem ठिक गरि पुन पेज Active गर्नेछ ✋
  केहि Technical Problem ले गर्दा पेज Active हुन पाइरहेको छैन यस्को लागी Admin माफी चाहन्छ र वादा पनि छिट्टै Problem ठिक गरि पुन पेज Active गर्नेछ ✋
  1 0 Comments 0 Shares
 • हो म तिमिलाई प्रेम कत्ती गर्छु त्यो त थाहा छैन ,
  तर बिहानिको पहिलो "म्यासेज,कल" र रातको अन्तिम "म्यासेज,कल " तिमिलाई मात्र हुन्छ । अब आफै सम्झ कि कत्ती प्रेम गर्छु ।
  हो म तिमिलाई प्रेम कत्ती गर्छु त्यो त थाहा छैन , तर बिहानिको पहिलो "म्यासेज,कल" र रातको अन्तिम "म्यासेज,कल " तिमिलाई मात्र हुन्छ । अब आफै सम्झ कि कत्ती प्रेम गर्छु ।
  1 0 Comments 0 Shares
 • जिन्दगी त हल्का फुल्का नै थियो
  बोझ त सपनाहरु पो थियो त 😢
  जिन्दगी त हल्का फुल्का नै थियो बोझ त सपनाहरु पो थियो त 😢
  1 0 Comments 0 Shares
 • हो म प्राय मुस्कुअराएकै हुन्छु
  तर जिन्दगी सहज बनाउन मुस्कुराएको हो
  कसैलाइ जलाउन हैन 😊
  हो म प्राय मुस्कुअराएकै हुन्छु तर जिन्दगी सहज बनाउन मुस्कुराएको हो कसैलाइ जलाउन हैन 😊
  1 0 Comments 0 Shares
 • हो म प्राय मुस्कुअराएकै हुन्छु
  तर जिन्दगी सहज बनाउन मुस्कुराएको हो
  कसैलाइ जलाउन हैन 😊
  हो म प्राय मुस्कुअराएकै हुन्छु तर जिन्दगी सहज बनाउन मुस्कुराएको हो कसैलाइ जलाउन हैन 😊
  1 0 Comments 0 Shares