I made a huge to do list for today. I just can't figure out who's going to do it.
पिन भएको पोष्ट
गल्ली गल्ली मा हल्लाछ राजा आउने सल्लाछ ।
अब ८८४ को दाल गल्दैन ।राजा नआई छोर्दैन ।
देश मा शान्ती ल्याउनुछ राजा जनता मिल्नु छ ।
देश लाई निकास दिनु छ । गणतन्त्र तिकदैन।
राजतन्त्र कहिले डगदैन ।
राजतन्त्र आयपछी हाम्रो देश टुक्राटुक्रा पार्नु खोजने देश द्रोही हरु लाई रास्ट्रबादी हरुले छोददैन ।
पुर्खाले खेदाय बिस्तारबाद हामी खेदाउछु सामराज्य बाद ।
सबै मिलेर भनौ झण्डा बोकेर जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद । जय शम्भो जय मात्रुभुमी नेपाल्
गल्ली गल्ली मा हल्लाछ राजा आउने सल्लाछ । अब ८८४ को दाल गल्दैन ।राजा नआई छोर्दैन । देश मा शान्ती ल्याउनुछ राजा जनता मिल्नु छ । देश लाई निकास दिनु छ । गणतन्त्र तिकदैन। राजतन्त्र कहिले डगदैन । राजतन्त्र आयपछी हाम्रो देश टुक्राटुक्रा पार्नु खोजने देश द्रोही हरु लाई रास्ट्रबादी हरुले छोददैन । पुर्खाले खेदाय बिस्तारबाद हामी खेदाउछु सामराज्य बाद । सबै मिलेर भनौ झण्डा बोकेर जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद । जय शम्भो जय मात्रुभुमी नेपाल्
13
2 टिप्पणीहरू 0 साझेदारीहरू
भर्खरका अपडेटहरू
 • https://r.honeygain.me/TASHIB1E22
  Passive Income - Effortlessly | Honeygain
  Honeygain is the first-ever app that allows users to make money online by sharing their internet connection.
  11
  1 टिप्पणीहरू 0 साझेदारीहरू
 • गल्ली गल्ली मा हल्लाछ राजा आउने सल्लाछ ।
  अब ८८४ को दाल गल्दैन ।राजा नआई छोर्दैन ।
  देश मा शान्ती ल्याउनुछ राजा जनता मिल्नु छ ।
  देश लाई निकास दिनु छ । गणतन्त्र तिकदैन।
  राजतन्त्र कहिले डगदैन ।
  राजतन्त्र आयपछी हाम्रो देश टुक्राटुक्रा पार्नु खोजने देश द्रोही हरु लाई रास्ट्रबादी हरुले छोददैन ।
  पुर्खाले खेदाय बिस्तारबाद हामी खेदाउछु सामराज्य बाद ।
  सबै मिलेर भनौ झण्डा बोकेर जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद । जय शम्भो जय मात्रुभुमी नेपाल्
  गल्ली गल्ली मा हल्लाछ राजा आउने सल्लाछ । अब ८८४ को दाल गल्दैन ।राजा नआई छोर्दैन । देश मा शान्ती ल्याउनुछ राजा जनता मिल्नु छ । देश लाई निकास दिनु छ । गणतन्त्र तिकदैन। राजतन्त्र कहिले डगदैन । राजतन्त्र आयपछी हाम्रो देश टुक्राटुक्रा पार्नु खोजने देश द्रोही हरु लाई रास्ट्रबादी हरुले छोददैन । पुर्खाले खेदाय बिस्तारबाद हामी खेदाउछु सामराज्य बाद । सबै मिलेर भनौ झण्डा बोकेर जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद जय रास्ट्रबाद । जय शम्भो जय मात्रुभुमी नेपाल्
  13
  2 टिप्पणीहरू 0 साझेदारीहरू
 • Friends buy you food. Best friends eat your food. (< (< (<
  Friends buy you food. Best friends eat your food. (< (< (<
  11
  1 टिप्पणीहरू 0 साझेदारीहरू
थप कथाहरू