एकहोरो माया मा खुकुरी र चक्कु हुन्छ। दोहोरो माया मा चुमा र room मा भक्कु हुन्छ😜 ✍️Arjun Adhikari
  • 15 people like this
  • Artist, Public figure
Recent Updates
More Stories