Esewa business account banahuna point 9814358519 lekhi 32121 send garnu hola
 • 4 people like this
 • Service
Pinned Post
अब नयाँ सोच 🤗संगै नयाँ पुस्तालाई सहज र सजिलो तरीकामा 💴💴पैसा तीर्ने Qr ,नत नोट च्यातीने डर नत 💴💴खुजुराको टेनसन Qr code merchant बाट कुनै पनि सर्भिस लीनुहोस Scan गरि पौसा तीर्नुहोस।
साथै esewa business account बनाइ मासीक 15 हजार देखि 30 हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्नु होस ।
त्यस्को लागि 📲point 9814358519 लेखी 32121 मेसेज गर्नु होस ।
Esewa business account बनाएको 24 घन्टा भित्रमा तपाइको qr सुबीधा।
साथै नयाँ business account बनाउने लाई qr सहीत रु 💴150 उपहार दीइने छ ।
भाग्य साली एक जना लाई नगद 5000
आजै business account बनाउनु होस
थप सम्पर्क
viber/imo/whatsapp=9842116209
नोट= हामीले प्रदेश 1 को मात्र qr बनाइने छ।
अब नयाँ सोच 🤗संगै नयाँ पुस्तालाई सहज र सजिलो तरीकामा 💴💴पैसा तीर्ने Qr ,नत नोट च्यातीने डर नत 💴💴खुजुराको टेनसन Qr code merchant बाट कुनै पनि सर्भिस लीनुहोस Scan गरि पौसा तीर्नुहोस। साथै esewa business account बनाइ मासीक 15 हजार देखि 30 हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्नु होस । त्यस्को लागि 📲point 9814358519 लेखी 32121 मेसेज गर्नु होस । Esewa business account बनाएको 24 घन्टा भित्रमा तपाइको qr सुबीधा। साथै नयाँ business account बनाउने लाई qr सहीत रु 💴150 उपहार दीइने छ । भाग्य साली एक जना लाई नगद 5000 आजै business account बनाउनु होस थप सम्पर्क viber/imo/whatsapp=9842116209 नोट= हामीले प्रदेश 1 को मात्र qr बनाइने छ।
2
0 Comments 1 Shares
Recent Updates
 • अब नयाँ सोच 🤗संगै नयाँ पुस्तालाई सहज र सजिलो तरीकामा 💴💴पैसा तीर्ने Qr ,नत नोट च्यातीने डर नत 💴💴खुजुराको टेनसन Qr code merchant बाट कुनै पनि सर्भिस लीनुहोस Scan गरि पौसा तीर्नुहोस।
  साथै esewa business account बनाइ मासीक 15 हजार देखि 30 हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्नु होस ।
  त्यस्को लागि 📲point 9814358519 लेखी 32121 मेसेज गर्नु होस ।
  Esewa business account बनाएको 24 घन्टा भित्रमा तपाइको qr सुबीधा।
  साथै नयाँ business account बनाउने लाई qr सहीत रु 💴150 उपहार दीइने छ ।
  भाग्य साली एक जना लाई नगद 5000
  आजै business account बनाउनु होस
  थप सम्पर्क
  viber/imo/whatsapp=9842116209
  नोट= हामीले प्रदेश 1 को मात्र qr बनाइने छ।
  अब नयाँ सोच 🤗संगै नयाँ पुस्तालाई सहज र सजिलो तरीकामा 💴💴पैसा तीर्ने Qr ,नत नोट च्यातीने डर नत 💴💴खुजुराको टेनसन Qr code merchant बाट कुनै पनि सर्भिस लीनुहोस Scan गरि पौसा तीर्नुहोस। साथै esewa business account बनाइ मासीक 15 हजार देखि 30 हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्नु होस । त्यस्को लागि 📲point 9814358519 लेखी 32121 मेसेज गर्नु होस । Esewa business account बनाएको 24 घन्टा भित्रमा तपाइको qr सुबीधा। साथै नयाँ business account बनाउने लाई qr सहीत रु 💴150 उपहार दीइने छ । भाग्य साली एक जना लाई नगद 5000 आजै business account बनाउनु होस थप सम्पर्क viber/imo/whatsapp=9842116209 नोट= हामीले प्रदेश 1 को मात्र qr बनाइने छ।
  2
  0 Comments 1 Shares
 • 2
  0 Comments 0 Shares
 • 2
  0 Comments 0 Shares
More Stories