This is YouTube Channel
 • 24 people like this
 • Musician/Band
Recent Updates

 • को बन्छ करोडपति या नेपाल आईडल जस्ता रियालिटि सो मा जितेको पैसामा कर तिर्नुपर्छ ???
  कति तिर्नुपर्छ ?? Tax Implication on Windfall Gain
  जानौं
  आकस्मिक लाभ के हो र कुन अवस्थामा आकस्मिक लाभमा कर छुट हुन्छ र कुन अवस्थामा भएको आकस्मिक लाभमा कर तिर्नु पर्छ र कति कर लाग्छ ।
  https://yt6.pics.ee/HEQZC
  को बन्छ करोडपति या नेपाल आईडल जस्ता रियालिटि सो मा जितेको पैसामा कर तिर्नुपर्छ ??? कति तिर्नुपर्छ ?? Tax Implication on Windfall Gain जानौं आकस्मिक लाभ के हो र कुन अवस्थामा आकस्मिक लाभमा कर छुट हुन्छ र कुन अवस्थामा भएको आकस्मिक लाभमा कर तिर्नु पर्छ र कति कर लाग्छ । https://yt6.pics.ee/HEQZC
  2
  1 Comments 1 Shares
 • 2
  0 Comments 0 Shares
More Stories