RJ Saugat Shrestha
RJ Saugat Shrestha
मलाई ति चराहरु झै उड्ने मन छ गन्तब्य थाहा छैन तर पनि उडिरहने । जसलाई न हिजोमा पश्चताप छ न भोलिको डर, सिङ्गो आकाश आफ्नै छ ... :)
  • 50 people like this
  • 5 Posts
  • 2 Photos
  • 0 Videos
  • 0 Reviews
  • Artist, Public figure
  • Radio Tiger 99.2 MHz
  • +9779812420620
  • Bardiya
Social Links
Recent Updates
More Stories