कोई कोई मान्छे यति खास हुन्छन कि
उनीहरुसँग सधैँ बोलिरहुँ जस्तो लाग्छ
उनीहरु कहिल्यै टाढा न भईदिए
हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
कोई कोई मान्छे यति खास हुन्छन कि उनीहरुसँग सधैँ बोलिरहुँ जस्तो लाग्छ उनीहरु कहिल्यै टाढा न भईदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।😊😊❤️
2
0 Comments 0 Shares