जिन्दगीको दुबिधा
जिन्दगीले दियो धोका दिदा गर्दै गरेको अवस्थामा तपाई ले आफुलाई कसरी सम्हालेर हिंड्न् सक्नु हुन्छ ??
Like
1
0 Comments 0 Shares 411 Views