मेरा कान समाती आगो माथी राख, तेसपछि रमाएर आफनो टार छाक । के हो?
मेरा कान समाती आगो माथी राख, तेसपछि रमाएर आफनो टार छाक । के हो?
5
0 Comments 0 Shares