यहाँ आफुलाई चाहिने बेला खुब आश्वासन देखाए अहिले फर्केर पनि हेर्दैनन् । (<
यहाँ आफुलाई चाहिने बेला खुब आश्वासन देखाए अहिले फर्केर पनि हेर्दैनन् । (<
8
0 Comments 0 Shares