रेल आयो चढ्न नमिल्ने🤔
नक्सा आयो पढ्न नमिल्ने🤔
लोकतन्त्र आयो बोल्न नमिल्ने🤔
कोरोना आयो हिँड्न नमिल्ने🤔
#staysafe
रेल आयो चढ्न नमिल्ने🤔 नक्सा आयो पढ्न नमिल्ने🤔 लोकतन्त्र आयो बोल्न नमिल्ने🤔 कोरोना आयो हिँड्न नमिल्ने🤔 #staysafe
61
20 Comments 1 Shares