रेल आयो चढ्न नमिल्ने🤔
नक्सा आयो पढ्न नमिल्ने🤔
लोकतन्त्र आयो बोल्न नमिल्ने🤔
कोरोना आयो हिँड्न नमिल्ने🤔
#staysafe
6
0 Comments 0 Shares