पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं
उपत्यकामा संक्रमित
काठमाडौं : ६२४
ललितपुर : १६५
भक्तपुर : १७०
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित काठमाडौं : ६२४ ललितपुर : १६५ भक्तपुर : १७०
3
0 Comments 0 Shares