व्यापारीले कमाउन सकेन भने ऊ बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थाल्यो भने देश बर्बाद हुन्छ ।
व्यापारीले कमाउन सकेन भने ऊ बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थाल्यो भने देश बर्बाद हुन्छ ।
Love
Yay
2
0 Comments 0 Shares 91 Views