सधै तिमी संग हुदिन होला, तिम्रो याद बिना रहन काँ सक्छु र माया।
सधै तिमी संग हुदिन होला, तिम्रो याद बिना रहन काँ सक्छु र माया।🤣🤣😍😍
Like
Love
Sad
Angry
29
3 Comments 0 Shares 153 Views