कस्तो फुल रोजे मैले टिप्न नपाई ओईलाई जाने
कस्तो माया लाएछु मैले VALENTINES मै पोइल जाने (< (<
#muktak
कस्तो फुल रोजे मैले टिप्न नपाई ओईलाई जाने कस्तो माया लाएछु मैले VALENTINES मै पोइल जाने (< (< #muktak
8
0 Comments 0 Shares