हिमालय मोनल (लोफोफोरस इस्पेजनस), जसलाई पनि Impeyan मोनल भनिन्छ, Impeyan Pheasant, pheasant परिवार, Phasianidae मा एक पक्षी हो। यो नेपालको राष्ट्रिय पक्षी हो, जहाँ यसलाई डन्नी भनिन्छ, उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेश राज्य राज्य पक्षी, जहाँ यसलाई मोनल भनिन्छ। परम्परागत रूपमा, हिमालय मोनल मोनोफिलले को रूप मा वर्गीकृत गरिएको छ। तथापि, अध्ययनहरू देखाइएका छन् कि उत्तरपश्चिम भारतको पुरुष हिमालय मोहरले हिमालयी अन्य हिमालयहरूको सेतो चट्टानको कमी छ, र यो स्तनमा बढी हरियो छ, दोस्रो उप-प्रजातिको सम्भावनाको संकेत गर्दछ। वैज्ञानिक नाम बङ्गाल सर एलियाह Impey को ब्रिटिश प्रमुख न्याय लेडी मरियम Impey को सम्झना गर्दछ। विवरण

Read more at: https://hindijaankaari.in/essay-national-bird-nepal-pdf-download/
हिमालय मोनल (लोफोफोरस इस्पेजनस), जसलाई पनि Impeyan मोनल भनिन्छ, Impeyan Pheasant, pheasant परिवार, Phasianidae मा एक पक्षी हो। यो नेपालको राष्ट्रिय पक्षी हो, जहाँ यसलाई डन्नी भनिन्छ, उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेश राज्य राज्य पक्षी, जहाँ यसलाई मोनल भनिन्छ। परम्परागत रूपमा, हिमालय मोनल मोनोफिलले को रूप मा वर्गीकृत गरिएको छ। तथापि, अध्ययनहरू देखाइएका छन् कि उत्तरपश्चिम भारतको पुरुष हिमालय मोहरले हिमालयी अन्य हिमालयहरूको सेतो चट्टानको कमी छ, र यो स्तनमा बढी हरियो छ, दोस्रो उप-प्रजातिको सम्भावनाको संकेत गर्दछ। वैज्ञानिक नाम बङ्गाल सर एलियाह Impey को ब्रिटिश प्रमुख न्याय लेडी मरियम Impey को सम्झना गर्दछ। विवरण Read more at: https://hindijaankaari.in/essay-national-bird-nepal-pdf-download/
6
0 Comments 0 Shares