यो एक अपेक्षाकृत ठूलो आकारको छ। पक्षी लगभग 70 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। पुरुष 2380 ग्राम र महिला 2150 सम्म पुग्छ। पुरुषको पुरुषले बहुमूल्य पिरोयामा भरिएको छ, जबकि महिला, अन्य पनीरहरु जस्तै, रंगमा सुस्त हुन्छ। पुरुषमा उल्लेखनीय सुविधाहरू एक लामो, धातुमा हरियाली क्रेस्ट, पछाडि र गर्दनमा तामाङ पंखहरू, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेतो रङ्ग हुन्छ जब पक्षी उडानमा छ। पुरुषको पूंछ प्वाङ्गहरू समानरूपमा रौफुस हुन्छन्, सुझावहरूको दिशामा अन्धकार बनाइन्छ, जबकि महिलाहरूको निचले पछाडि कालो सेतो सेतो हुन्छ, कालो र रातो रंगमा रोकिन्छ। महिलामा गलामा एक प्रमुख सेतो प्याच र पूरै मा सेतो पट्टी छ। पहिलो वर्षको उमेर र किशोरले महिला जस्तो देखिन्छ, तर पहिलो वर्षको उमेर ठूलो हुन्छ र बच्चा कम फरक चिन्हित हुन्छ। वितरण र आवास

Read more at: https://hindijaankaari.in/essay-national-bird-nepal-pdf-download/
यो एक अपेक्षाकृत ठूलो आकारको छ। पक्षी लगभग 70 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। पुरुष 2380 ग्राम र महिला 2150 सम्म पुग्छ। पुरुषको पुरुषले बहुमूल्य पिरोयामा भरिएको छ, जबकि महिला, अन्य पनीरहरु जस्तै, रंगमा सुस्त हुन्छ। पुरुषमा उल्लेखनीय सुविधाहरू एक लामो, धातुमा हरियाली क्रेस्ट, पछाडि र गर्दनमा तामाङ पंखहरू, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेतो रङ्ग हुन्छ जब पक्षी उडानमा छ। पुरुषको पूंछ प्वाङ्गहरू समानरूपमा रौफुस हुन्छन्, सुझावहरूको दिशामा अन्धकार बनाइन्छ, जबकि महिलाहरूको निचले पछाडि कालो सेतो सेतो हुन्छ, कालो र रातो रंगमा रोकिन्छ। महिलामा गलामा एक प्रमुख सेतो प्याच र पूरै मा सेतो पट्टी छ। पहिलो वर्षको उमेर र किशोरले महिला जस्तो देखिन्छ, तर पहिलो वर्षको उमेर ठूलो हुन्छ र बच्चा कम फरक चिन्हित हुन्छ। वितरण र आवास Read more at: https://hindijaankaari.in/essay-national-bird-nepal-pdf-download/
6
0 Comments 0 Shares