"टोक्छ भनेर तिमीले आफूमा डर पैदा गरेको कुकुर र वास्तविक कुकुरमा फरक हुन्छ।"-जिम क्यारी
"टोक्छ भनेर तिमीले आफूमा डर पैदा गरेको कुकुर र वास्तविक कुकुरमा फरक हुन्छ।"-जिम क्यारी
1
0 Comments 0 Shares