"शिक्षाका जारहरु तिता हुन्छन्,तर फल मीठा हुन्छन्।"-अरस्तु
"शिक्षाका जारहरु तिता हुन्छन्,तर फल मीठा हुन्छन्।"-अरस्तु
1
0 Comments 0 Shares