"जीवन एक सुनिश्चित जोखिम हो।"-बिपी कोइराला
"जीवन एक सुनिश्चित जोखिम हो।"-बिपी कोइराला
1
0 Comments 0 Shares