"हामीले डरको बाढीलाई रोक्न हिम्मतको बलियो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ।"-मार्टिन लुथर किङ्ग
"हामीले डरको बाढीलाई रोक्न हिम्मतको बलियो बाँध निर्माण गर्नुपर्छ।"-मार्टिन लुथर किङ्ग
0 Comments 0 Shares