"मैले आज जे महसुस गरिरहेको छु,तिमीले त्यो महसुस गर्नको लागि तिमी मेरो जुत्तामा मैले आजसम्म हिंडेको बाटो हिंड्नुपर्छ।"-एमिनेम
"मैले आज जे महसुस गरिरहेको छु,तिमीले त्यो महसुस गर्नको लागि तिमी मेरो जुत्तामा मैले आजसम्म हिंडेको बाटो हिंड्नुपर्छ।"-एमिनेम
1
0 Comments 0 Shares