जिन्दगी त हल्का फुल्का नै थियो
बोझ त सपनाहरु पो थियो त 😢
जिन्दगी त हल्का फुल्का नै थियो बोझ त सपनाहरु पो थियो त 😢
1
0 Comments 0 Shares