पहिले खोप अनि मात्रै भोटकाे कुरा गरला ।
पहिले खोप अनि मात्रै भोटकाे कुरा गरला ।
3
0 Comments 0 Shares