जिन्दगी त आफ्नै रफतार मा जिउने हो🤔
मन मिल्नेहरु जोडीदै जान्छन।
अनि नमिल्ने हरु छोडीदै😉😉
जिन्दगी त आफ्नै रफतार मा जिउने हो🤔 मन मिल्नेहरु जोडीदै जान्छन। अनि नमिल्ने हरु छोडीदै😉😉
13
0 Comments 0 Shares