मानिसहरू भन्छन्
तिमी धेरै हाँस्छौ
मानिसहरू भन्छन् तिमी धेरै हाँस्छौ
3
0 Comments 0 Shares