" सबैभन्दा सस्तो औषधि हास्नु हो,किनभने
यसको कमी भयो भने सबभन्दा महंगो
औषधि खान बाध्य भइन्छ "
" सबैभन्दा सस्तो औषधि हास्नु हो,किनभने यसको कमी भयो भने सबभन्दा महंगो औषधि खान बाध्य भइन्छ "
4
0 Comments 0 Shares