जिन्दगी कस्तो अजिब बनिदीयो ,
खुशी देखाउनु ... खुशी रहनु भन्दा धेरै जरुरत बनिदीयो ! 😏 #Goodmorring
जिन्दगी कस्तो अजिब बनिदीयो , खुशी देखाउनु ... खुशी रहनु भन्दा धेरै जरुरत बनिदीयो ! 😏 #Goodmorring
19
4 Comments 1 Shares