साथीहरुले रातिमा अनिधो बस्नुको कारण सोध्छन् ?
मैले मुस्कुराउदै भने सपना यति ठुलो छ कि
जुन आखा बन्द गरेर पनि देख्न सक्दिन |
साथीहरुले रातिमा अनिधो बस्नुको कारण सोध्छन् ? मैले मुस्कुराउदै भने सपना यति ठुलो छ कि जुन आखा बन्द गरेर पनि देख्न सक्दिन | 👉❤
Like
Love
5
0 Comments 0 Shares 166 Views 0 Reviews