घरघरको विद्युतीकरण सकिन लागेको छ, अब खेतखेतको विद्युतीकरण गर्छौं ...
#khulmaghising #nea #electricity #nepal #loadshedding #esathi #digitalNEA
घरघरको विद्युतीकरण सकिन लागेको छ, अब खेतखेतको विद्युतीकरण गर्छौं ... #khulmaghising #nea #electricity #nepal #loadshedding #esathi #digitalNEA
115
20 Comments 4 Shares