घरघरको विद्युतीकरण सकिन लागेको छ, अब खेतखेतको विद्युतीकरण गर्छौं ...
#khulmaghising #nea #electricity #nepal #loadshedding #esathi #digitalNEA
3
1 Comments 0 Shares