K sochera maya layau sodhna man theyo💔 k baki xa k gumayau sodhna man theyo..💔malai xodi aarkaiko vayau tyo tw thaha paye.💔malai xodi aarkaiko vayau tyo tw thaha paye🥀badla ma chae k payau sodhna man theyo badla ma chae k payau sodhna man theyo💔🥀
K sochera maya layau sodhna man theyo💔 k baki xa k gumayau sodhna man theyo..💔malai xodi aarkaiko vayau tyo tw thaha paye.💔malai xodi aarkaiko vayau tyo tw thaha paye🥀badla ma chae k payau sodhna man theyo badla ma chae k payau sodhna man theyo💔🥀
2
0 Comments 0 Shares