यहा यस्तै छ ,
अँध्यारो मनमा छ
तर
दियो मन्दिरमा जलाउछन मान्छे !!
यहा यस्तै छ , अँध्यारो मनमा छ तर दियो मन्दिरमा जलाउछन मान्छे !!
7
1 Comments 0 Shares