तिमिलाई मेरो अभावको महसुश
होस;
याद र सम्झना त शत्रुले पनि
गर्छन!!
तिमिलाई मेरो अभावको महसुश होस; याद र सम्झना त शत्रुले पनि गर्छन!!
10
1 Comments 0 Shares