अब त मलाई लाग्छ
यो स्वार्थी मान्छेसित नाता तोडेर
केही दाउरा र सलाईको
काटिसित
मीठो नाता निभाउ.
अब त मलाई लाग्छ यो स्वार्थी मान्छेसित नाता तोडेर केही दाउरा र सलाईको काटिसित मीठो नाता निभाउ.
10
1 Comments 0 Shares