मर्न मन छ अब,
सुनेको छु मरेको दिन त जतिनै
रिसाएका पनि भेट्न आउछन
रे ।
मर्न मन छ अब, सुनेको छु मरेको दिन त जतिनै रिसाएका पनि भेट्न आउछन रे ।
10
2 Comments 0 Shares